Smartlog v3 » Tips til jobsøgning » HD uddannelse
Opret egen blog | Næste blog »

Tips til jobsøgning

Gode råd om jøbsøgning

HD uddannelse

16. Apr 2012 13:26, happysurfer

Handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) udbydes af en række af de større, kendte uddannelsesinstitutioner i Danmark. Uddannelsen består af 2 dele, som er nomineret til i alt 120 ECTS point. HD uddannelsen tilrettelægges gerne, så den læses som deltidsstudium ved siden af ens arbejde. 
 
En HD uddannelse er anerkendt som videregående diplomuddannelse, og den studerende sidder ved endt uddannelse med en diplomgrad. På første del af uddannelsen finder man fag som erhvervsøkonomi, jura og samfundsøkonomi, mens anden del giver mulighed for specialisering inden for blandt andet finansiering eller organisation og ledelse.
 
Mulighed for HD uddannelse
Da HD uddannelsen udbydes, så man kan læse det som deltidsstudium, giver det de fleste mulighed for at benytte sig af denne uddannelsesvej. Uddannelsen kan tages sideløbende med ens job, og denne tilrettelæggelse betyder, at det vil tage i alt fire år at færdiggøre en HD. Ud over en afsluttet studentereksamen, eller tilsvarende, er der ingen specifikke adgangskrav til HD studiet, men visse fagmoduler vil kræve, at man har færdiggjort andre fag før modulstart. 
 
En HD uddannelse byder på mange karrieremuligheder, idet grundmodulerne giver en bred viden inden for erhvevs- og handelsfaglige begreber, mens overbygningsmodulerne specialiserer ens viden inden for netop de fagområder, der kan styrke ens egen profil.